FramsidanFuktisolskivan Teknisk beskrivning Teknisk specifikation Användningsområden Montering och Återförsäljare
Framsidan » Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning

Teknisk rådgivning
+358 2 479 5115

Teknisk beskrivning

Expanderad styrencellplast (EPS) är en petroleumprodukt. Styrenmonomer är basen för all tillverkning av styrenplaster. Polymerisering sker i allmänhet genom att styrenmonomer finfördelas i vatten med hjälp av katalysator. Vid uppvärmning med t.ex. vattenånga övergår de finfördelade monomerna till fasta sfäriska Polymerartiklar.

Genom att blåsbildande jäsmedel, pentan, sättes till monomeren erhåller man jäsbar polystyren för cellplasttillverkning. Man utgår från expanderbara pärlor med lämplig förbehandling. Pärlorna (granulatet) som
används vid Fuktisoltillverkning benämnes Styropor P006 och tillverkas av BASF.

Granulatet expanderas med hjälp av värme (vattenånga) och volymen femtiodubblas. Genom diffusion sker ett utbyte så att drivgasen och vattenångan i cellerna utbytes mot luft.

Efter en mellanlagringsperiod matas de expanderade styrenkulorna via en blandningskvarn in i en härdningsform. Till blandningskvarnen matas även lim som har till uppgift att binda samman kulorna med varandra och samtidigt skydda mot vattenabsorbtion.

Härdningsformen passerar genom varmluft där limmet torkar. I tillverkningsprocessen ingår ett återvinningssystem som innebär att spill- och sekundamaterial reproduceras. Avfall i samband med produktion har därför kunnat reduceras till i stort sett noll.

Den färdiga Fuktisolskivan har utomordentligt god värmeisoleringsförmåga samtidigt som den vattendränerande kapaciteten är oöverträffad. Tillverkning sker i flera olika volymvikter beroende på de belastningar som gäller vid olika användningsområden. Härvid hänvisas till broschyr- och faktablad.

Expanderad styrencellplast är uppbyggd av en aromatisk kolväteförening och är som sådan brännbar. När cellplasten brinner under syretillförsel bildas som förbränningsprodukt kolsyra och vatten, liksom andra kolväten.

Råvarorna finns ej upptagna i Kemikalieinspektionens obs- eller begränsningslista. Vårt företag arbetar med Miljöledning Göteborg och har erhållit Miljöförvaltningens Miljödiplomering. Detta innebär samma grundbegrepp som i ISO 14001 och EMAS men är mindre omfattande och Fuktisol Sverige AB har en specificerad Miljöpolicy som du kan läsa mer om här.

 

Käyttökohteet

Objekt för användning

Ominaisuudet ja käyttö

Produkter

Jälleenmyyjät

Återförseljare

Teknisk rådgivning
+358 2 479 5115