FramsidanFuktisolskivan Teknisk beskrivning Teknisk specifikation Användningsområden Montering och Återförsäljare
Framsidan » Användningsområden » Isolering mark

Användningsområden

Teknisk rådgivning
+358 2 479 5115

Isolering mark

Isolering markFörhindra tjälskador med Fuktisol. Ett värmeisolerande lager i marken reducerar avsevärt värmeavgivningen från marken under den kalla årstiden.

Detta innebär att tjäldjupet minskar och att tjälskador undviks eller reduceras. Denna metod är användbar på alla känsliga markytor som vägar, gångytor, garageinfarter etc.

Fuktisol används med fördel även som rörgravsisolering där skivan minskar frysrisken. Läggningsdjupet för rören kan reduceras avsevärt vilket ger lägre anläggningskostnader. Fuktisols egenskaper reducerar även tjältrycket bakom stödmurar och andra konstruktioner i terräng.

Käyttökohteet
Objekt för användning
Ominaisuudet ja käyttö
Produkter
Jälleenmyyjät

Återförseljare

Teknisk rådgivning
+358 2 479 5115