FramsidanFuktisolskivan Teknisk beskrivning Teknisk specifikation Användningsområden Montering och Återförsäljare
Framsidan » Fuktisolskivan

Fuktisolskivan

Teknisk rådgivning
+358 2 479 5115

Fuktisolskivan

Fuktisol-levyFuktisol är den fuktskyddade skivan, en värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda.

Fuktisol är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad cellplastkula är helt omsluten av ett speciellt bindemedel.
Förutom att det limmar samman cellplastkulorna förhindrar det att cellplasten absorberar fukt och vatten. Detta är mycket viktigt för materialets funktion och livslängd. Fuktiga isoleringsmaterial har mycket dåliga isoleringsegenskaper.

Fuktisol har dessutom tack vare sin unika uppbyggnad en mycket hög porvolym (utrymmet mellan kulorna). Porvolymen avgör materialets dräneringsegenskaper, dvs förmågan att transportera bort vatten. Ett vanligt dräneringsmaterial är grus eller krossat stenmaterial. Detta medför genom sin tyngd, höga transport- och anläggningskostnader.

Fuktisol ger denna dräneringsfunktion tillsammans med mycket god värmeisolering och ekonomi. Den används med fördel som värmeisolerande lager på utsidan av vägg under mark samt under platta på mark eller under källarbjälklag. Väggen respektive plattan blir då varm och torr.

Fuktisol skyddar väggen både mot det utifrån kommande markvattnet och kondensfukten inifrån källaren. Fuktisol används även vid krypgrundsisolering. Därmed förhindras fukt- och mögelskador i golvbjälklaget.
Fuktisol har funnits på marknaden sedan 1965 och är således en väl beprövad produkt.
Fuktisol är en miljövänlig produkt utan negativ påverkan på sin omgivning och är absolut neutral i förhållande till angränsande marklager och dess växtlighet.

Fuktisol är…
Käyttökohteet

Objekt för användning

Ominaisuudet ja käyttö

Produkter

Jälleenmyyjät

Återförseljare

Teknisk rådgivning
+358 2 479 5115