FramsidanFuktisolskivan Teknisk beskrivning Teknisk specifikation Användningsområden Montering och Återförsäljare
Framsidan » Teknisk specifikation

Teknisk specifikation

Teknisk rådgivning
+358 2 479 5115

Teknisk specifikation

Densitet kg/m³ 19 25 30 35 45 55
Dimension t = 100
t = 70
1000×750
1200×750
1000×750
1200×750
1000×750
1200×750
1000×750
1200×750
1000×750
1200×750
1000×750
1200×750
Tjocklek mm 70, 100 70, 100 70, 100 70, 100 70, 100 70, 100
Leveransform t=70

t=100
5.40 m²/pkt
3.75 m²/pkt
5.40 m²/pkt
3.75 m²/pkt
5.40 m²/pkt
3.75 m²/pkt
     
Vikt / skiva t=70

t=100
1.0kg
1.5kg
1.2kg
1.9kg
1.5kg
2.3kg
     
Porvolym   > 35% > 35% > 35% > 35% > 35% > 35%
Långtidsdeformation
50år olika belast.
6 KPa
10 KPa
20 KPa
30 KPa
2.5%
4.6%
12.7%
16.9%
2.08%
3.71%
10.7%
-
1.6%
2.66%
8,30%
13.0%
1.4%
2.50%
5,50%
8.90%
0.95%
1,52%
3,26%
5.99%
0.9%
1,44%
2,76%
4,32%
Korttidsbelastning   60 KPa 70 KPa 99 KPa 110 KPa 170 KPa 200 KPa
Vattengenomsläpp vid olika belastn. ** 0 KPa
10% def.
10 KPa
20 KPa
540 l/min
270 l/min
(7 KPa)
216 l/min
126 l/min
450 l/min
306 l/min
(9 KPa)
270 l/min
162 l/min
432 l/min
324 l/min
(15 KPa)
360 l/min
270 l/min
     
Kapillär vattensugn.
över vattenytan
Fuktkvot, vikt %
15mm
30mm
5.0%
0.9%
5.0% *
0.8% *
5.0%
0.7%
     
Lambda   0,039W (m.K)
0,039W (m.K) 0,036W (m.K) 0,036W (m.K) 0,036W (m.K) 0,036W (m.K)
Swedcert typgodkännande   0630 0630 0630      

 

* Approximativa värden.

** Värden angivna vid mätning med tryckgradient 0,03 mm, VP/mm, l/min m²

Fuktisol saknar specifik elasticitetsgräns varför deformationsgraden sker linjär vid ökad belastning.

Med hänsyn till dräneringskapacitet, bärande konstruktion, rör anslutningar mm. bestämmes deformationsgraden.

Långtidsdeformation bör ej överstiga 20 %.

Käyttökohteet

Objekt för användning

Ominaisuudet ja käyttö

Produkter

Jälleenmyyjät

Återförseljare

Teknisk rådgivning
+358 2 479 5115