FramsidanFuktisolskivan Teknisk beskrivning Teknisk specifikation Användningsområden Montering och Återförsäljare
Framsidan » Användningsområden

Användningsområden

Teknisk rådgivning
+358 2 479 5115

Användningsområden

Nedan finner du fem olika användningsområden för Fuktisolskivan.

Användningsområden


Användingsområden:

Källarplan och platta på mark
En oisolerad eller invändigt isolerad källarvägg är kall. När den varma fuktiga luften "vandrar" genom väggen avkyls den. Vattenångan kondenserar och övergår i vätskefas, dvs. vatten utfälls i väggen.

Krypgrunder
Undvik fukt- och mögelskador i bjälklaget och reducera uppvärmningskostnaden med Fuktisol, den fuktskyddade skivan för isolering.

Isolering mark
Ett värmeisolerande lager i marken reducerar avsevärt värmeavgivningen från marken under den kalla årstiden.

Idrottsytor
Förutom Fuktisols goda värmeisolerande och dränerande egenskaper fungerar skivan som ett stötdämpande lager i överbyggnaden för exempelvis ridbanor och löparbanor.

Takterrasser
Med Fuktisol kan du reglera fuktighetshalten i jorduppbyggnaden, erhålla en effektiv horisontaldränering samt nedbringa lasten på den bärande konstruktionen.
Käyttökohteet

Objekt för användning

Ominaisuudet ja käyttö

Produkter

Jälleenmyyjät

Återförseljare

Teknisk rådgivning
+358 2 479 5115